Spring til indhold

Måling
Kvalificering
Validering

MÅLING KVALIFICERING VALIDERING

Vi er et laboratorium, som beskæftiger sig med måling, kvalificering og validering indenfor klassificering af renrum (DS/EN ISO 14644-1/ GMP), måling af renhedsklasser for trykluft (DS ISO 8573-1), validering af sterilisationsprocesser og kvalificering af laboratorieudstyr.

DE FORETAGNE MÅLINGER

DS EN ISO 14644-1 RENRUM

RENRUM /
LAMINARE KAMRE

 • Ventilationskapacitet / antal luftskift pr. rum
 • Lufthastighed under filteret (laminar flowkamre)
 • HEPA-filterets integritet
 • Partikelmængde i henhold til ISO 14644-1
 • Tid til genopretning af rummet
 • Trykforskel mellem rum
 • Røgtest
 • Lufttemperatur og relativ luftfugtighed
 • luftens indhold af kuldioxid

TRYKLUFT
(ISO 8573-1)

 • Indhold af partikler
 • Vandindhold / trykdugpunkt
 • Indhold af olieaerosol
 • Mikrobiologiske undersøgelser
  (indhold af bakterier, gær og skimmelsvampe)
DS ISO 8573-1 TRYKLUFT
PASTEURISERING OG STERILISERING AF LEVNEDSMIDLER - autoklave

PASTEURISERING OG STERILISERING AF LEVNEDSMIDLER

 • Temperaturfordeling og bestemmelse af det kolde punkt i autoklaven
 • Tryk i autoklaven
 • Trykforskel mellem autoklavekammeret og emballagens indre
 • Varmeindtrængning i emballagen, måling af F0-værdien

VALIDERING AF DAMPSTERILISERING/ LABORATORIEAUTOKLAVER

 • Temperaturfordeling i det tomme og det fyldte rum
 • Tryk i autoklaven
 • Varmeindtrængning i ladningen, bestemmelse af F0-værdien
 • Effektivitet af sterilisering ved hjælp af biologiske indikatorer
VALIDERING AF DAMPSTERILISERING
temperaturmålinger

LABORATORIE- OG PRODUKTIONSUDSTYR


Målinger af temperaturfordeling og stabilitet i:

 • Frysere (fra -22˚C), køleskabe
 • Varmestuer, klimakamre
 • Vandbade
 • Tørretumblere (op til 205˚C)

EN LANG RÆKKE KUNDER HAR ALLEREDE VIST OS DERES TILLID

VORES TEAM

Krzysztof ZarczyNski

VALIDERINGSINGENIØR VALIDERING

Ansvarlig for tilbud, udarbejdelse af testplan, gennemførelse af målinger og rapportering af resultater. Uddannet som fødevareteknolog. Erfaring med kvalitetssikring og validering i fødevare- og farmaceutiske produktionsanlæg 

info@sigma-lab.dk
[sprog: dansk, engelsk]

+48 530 30 90 30
[sprog: engelsk]

PRISLISTE

Ønsker du et hurtigt overslag over omkostningerne ved at foretage målinger?

I prislisten finder du:
– oplysninger om de målinger, vi foretager
– priser for opmålinger

sigma-lab.dk er et mærke, der ejes af Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA, Jezycka 44a/5, 60-865 Poznan, Polen.
VAT ID: PL6661925548

Kontakt