Spring til indhold
PASTEURISERING OG STERILISERING AF LEVNEDSMIDLER - autoklave

KVALIFICERING AF AUTOKLAVEN, PASTEURISERING OG STERILISERING AF LEVNEDSMIDLER

 

Vi udfører målinger i autoklaver i industriel skala og validerer pasteuriserings- og steriliseringsprocesser for produkter (fødevarer, dyrefoder). Test, som vi kan udføre for din virksomhed:

 • Temperaturfordeling og bestemmelse af det kolde punkt i autoklaven
 • Tryk i autoklaven
 • Trykforskel mellem autoklavekammeret og emballagens indre
 • Varmeindtrængning i emballagen, måling af F0-værdien

UDFØRTE PRØVER

TEMPERATURFORDELING I AUTOKLAVEN

temperaturfordelingen i autoklaven

Undersøgelse af temperaturfordelingen i autoklaven er en vigtig test, der udføres ved levering af en ny autoklave og som led i den periodiske evaluering af den tekniske tilstand af en allerede i drift værende enhed. Kortlægning af autoklaven gør det muligt at besvare vigtige spørgsmål med hensyn til sikkerheden og kvaliteten af de produkter, der behandles i autoklaven:

 • Hvor lang tid tager det autoklaven at varme op til den ønskede temperatur?
 • På hvilket tidspunkt stabiliseres temperaturen i autoklaverrummet?
 • Hvor er autoklavens “kolde punkt”?
 • Hvor er autoklavens “varme punkt”?
 • Hvad er temperaturforskellen mellem det “kolde punkt” og proces-setpunktet?
 • Hvad er temperaturspredningen i autoklavekammeret i den stabile holdfase?
 • Sker afkølingen på en ensartet måde?
 • Er der (/på hvilke steder i autoklaven) problemer med tilførslen af varme-/kølingsmediet?

Data fra temperaturkortlægning i autoklaven er vigtige for fastlæggelse af målparametre for pasteuriserings-/steriliseringsprocessen og angiver, hvor testpakkerne skal placeres i autoklaven under varmeindtrængningstest i produktet.

DEN FORESLÅEDE FREMGANGSMÅDE FOR AFPRØVNING

5 FØLER I HVER BIN DER

anvendes i alt 15, 20, 25 trådløse temperaturloggere
og 1 tryklogger i autoklaven med henholdsvis
3, 4 og 5 biner.

2 MÅLINGSSERIER

Vi udfører typisk målinger på 2 på hinanden følgende dage (1 måleserie hver dag), medmindre autoklaven kan lastes og losses hurtigt, og det er muligt at udføre 2 måleserier inden for 8 timer.

Trykforskellen mellem autoklavens kammer og emballagens inderside

tryk i autoklaven

Det overtryk, der anvendes i autoklaven, skal forhindre emballagens udvidelse i opvarmningsfasen og kompensere for trykfaldet i autoklaven i afkølingsfasen. Både for lavt og for højt autoklavetryk (i forhold til emballagens indre) kan medføre deformation eller beskadigelse af emballagen. 

Under testen registreres data løbende med få sekunders mellemrum. Gennem målingerne vil du finde ud af følgende:

 • Hvad er trykforskellen mellem autoklavekammeret og emballagens indre?
 • I hvilken fase/minut/sekund af den termiske proces er trykforskellen for høj og kan forårsage skade på pakningerne
De data, der opnås ved målingerne, kan bruges til at korrigere trykprofilen i autoklaven.
 
BEMÆRK: trykoptagerens dimensioner er: diameter 35 mm, højde 55 mm.
 Disse dimensioner begrænser brugen af optagerne i små pakninger (optageren kan placeres vandret i pakningen).

DEN FORESLÅEDE FREMGANGSMÅDE FOR AFPRØVNING

3 TRYKREGISTRERINGSAPPARATER

Optagerne er typisk placeret: inde i de to produktpakker (i autoklavens "kolde" og "varme" områder) og i autoklavens kammer.

1 MÅLESERIE

Målingerne kan foretages parallelt under temperaturfordelingsprøvningen (f.eks. i den anden målerække, når autoklavens "kolde" og "varme" områder allerede er kendt) eller under varmeindtrængningsprøvninger inde i emballagen.

VARMEINDTRÆNGNING I EMBALLAGEN, MÅLING AF F0/P0-VÆRDIEN

KVALIFICERING AF AUTOKLAVEN, PASTEURISERING OG STERILISERING AF LEVNEDSMIDLER

Under varmeindtrængningsmålingerne er temperaturregistratorerne placeret inde i pakningen, mens selve testpakningerne er placeret i autoklavens “kolde” område (tidligere bestemt under temperaturkortlægningen i autoklaven).

Produktet i testpakningerne er fremstillet efter “worst case”-princippet, dvs. at det har en udgangstemperatur i den nederste ende af det temperaturområde, der normalt forventes i produktionsprocessen.

Der foretages målinger af varmeindtrængning for:

 • Bestemmelse af produktets opvarmnings- og afkølingshastighed
 • Bestemmelse af den F0/P0-værdi, der leveres til pakningens inderside

Den F0/P0-værdi, som produktet opnår, er afgørende for vurderingen af effektiviteten af den anvendte termiske proces.

BEMÆRK: dimensionerne på den mindste temperaturlogger er:
diameter 14 mm, højde 30 mm. Disse dimensioner begrænser muligheden for at anvende optagerne i små pakninger (optageren kan placeres vandret i pakningen).

.

DEN FORESLÅEDE FREMGANGSMÅDE FOR AFPRØVNING

10 SENSORER I SENSOR-SERIEN

Alle 10 pakker med sensorer indeni placeres i autoklavens "kolde" område (eller 7 i autoklavens "kolde" og 3 i autoklavens "varme" område).

2 MÅLINGSSERIER

Vi udfører typisk målinger på 2 på hinanden følgende dage (1 måleserie hver dag), medmindre autoklaven kan lastes og losses hurtigt, og det er muligt at udføre 2 måleserier inden for 8 timer.

rapportering

RAPPORTEN LEVERES INDEN
FOR 14-30 DAGE

Vi udarbejder rapporten på engelsk og sender den elektronisk inden for 14 dage (maksimalt 30 dage)
efter målingerne.

VORES TEAM

Krzysztof ZarczyNski

VALIDERINGSINGENIØR VALIDERING

Ansvarlig for tilbud, udarbejdelse af testplan, gennemførelse af målinger og rapportering af resultater. Uddannet som fødevareteknolog. Erfaring med kvalitetssikring og validering i fødevare- og farmaceutiske produktionsanlæg 

info@sigma-lab.dk
[sprog: dansk, engelsk]

+48 530 30 90 30
[sprog: engelsk]

PRISLISTE

Ønsker du et hurtigt overslag over omkostningerne ved at foretage målinger?

I prislisten finder du:
– oplysninger om de målinger, vi foretager
– priser for opmålinger

sigma-lab.dk er et mærke, der ejes af Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA, Jezycka 44a/5, 60-865 Poznan, Polen.
VAT ID: PL6661925548

Kontakt