Spring til indhold


Privatlivspolitik

Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige og virksomhedens databeskyttelsesansvarlige.
Denne databeskyttelsesinformation gælder for databehandling foretaget af:Dataansvarlig: Julia Żarczyńska Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA, Jezycka 44a/5, 60865 Poznan, Polen. E-mail: info@sigma-lab.dk, telefon: +48 530 30 90 30.
Indsamling og opbevaring af personoplysninger og arten af og formålet med deres anvendelse
a) Når du besøger hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside www.sigma-lab.dk, sender den browser, der bruges på din enhed, automatisk oplysninger til vores hjemmesideserver. Disse oplysninger gemmes midlertidigt i en såkaldt logfil. Følgende oplysninger indsamles uden din indgriben og gemmes, indtil de automatisk slettes:

 • IP-adresse på den anmodende computer,
 • Dato og tidspunkt for adgang,
 • navn og URL på den fil, der er adgang til,
 • websted, hvorfra adgangen blev foretaget (referrer URL),
 • den anvendte browser og, hvis det er relevant, operativsystemet på din computer samt navnet på din adgangsudbyder.

De førnævnte data behandles af os til følgende formål:

 • Sikring af en problemfri opkobling til hjemmesiden,
 • Sikring af en komfortabel brug af vores hjemmeside,
 • evaluering af systemets sikkerhed og stabilitet, og
 • til andre administrative formål.

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f DSGVO. Vores legitime interesse følger af de dataindsamlingsformål, der er anført ovenfor. Vi bruger under ingen omstændigheder de indsamlede data til at drage konklusioner om din person.
Derudover bruger vi analysetjenester, når du besøger vores hjemmeside (Matomo Analytics, ingen cookies).

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

b) Ved tilmelding til vores nyhedsbrev

Hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til dette i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a i DSGVO, bruger vi din e-mailadresse til regelmæssigt at sende dig vores nyhedsbrev. For at modtage nyhedsbrevet er det tilstrækkeligt at angive en e-mailadresse.
Du kan til enhver tid afmelde dig, f.eks. via et link i slutningen af hvert nyhedsbrev. Alternativt kan du også til enhver tid sende din afmeldingsanmodning via e-mail til info@sigma-lab.dk.

c) Når du bruger vores kontaktformular

Hvis du har spørgsmål, giver vi dig mulighed for at kontakte os via en formular på hjemmesiden. I den forbindelse er det nødvendigt at angive en gyldig e-mailadresse, så vi ved, hvem forespørgslen kommer fra, og så vi kan besvare den. Yderligere oplysninger kan gives frivilligt.

Databehandling med henblik på at kontakte os er baseret på dit frivilligt givne samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, s. 1, lit. a DSGVO.
De personlige data, der indsamles af os til brug af kontaktformularen, slettes automatisk efter afslutning af din anmodning.

Overførsel af data
Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjeparter til andre formål end dem, der er anført nedenfor.
Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjeparter, hvis:

 • du har givet dit udtrykkelige samtykke til dette i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, s. 1, lit. a DSGVO,
 • videregivelsen er nødvendig for at gøre retskrav gældende, udøve dem eller forsvare dem i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, lit. f i DSGVO, og der ikke er grund til at antage, at du har en overordnet beskyttelsesværdig interesse i, at dine data ikke videregives,
 • hvis der foreligger en retlig forpligtelse til at videregive dine data i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra c i DSGVO, og hvis
 • dette er lovligt tilladt og nødvendigt for behandlingen af kontraktlige forhold med dig i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, lit. b DSGVO.

Cookies
Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Det er små filer, der automatisk oprettes af din browser og gemmes på din slutenhed (laptop, tablet, smartphone eller lignende), når du besøger vores side. Cookies forårsager ikke nogen skade på din enhed og indeholder ikke virus, trojanske heste eller anden malware.
De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan dog konfigurere din browser på en sådan måde, at der ikke gemmes cookies på din computer, eller at der altid vises en meddelelse, før der oprettes en ny cookie. En fuldstændig deaktivering af cookies kan dog betyde, at du ikke kan bruge alle funktionerne på vores hjemmeside (kontaktformular).

Analyseværktøjer
Sporingsværktøjer

De sporingsforanstaltninger, der er anført nedenfor, og som anvendes af os, udføres på grundlag af art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f DSGVO. Med de anvendte sporingsforanstaltninger ønsker vi at sikre et behovsorienteret design og en løbende optimering af vores hjemmeside. På den anden side bruger vi sporingsforanstaltningerne til statistisk at registrere brugen af vores hjemmeside og til at evaluere den med henblik på at optimere vores tilbud til dig. Disse interesser skal betragtes som legitime i henhold til den førnævnte bestemmelse.
De respektive databehandlingsformål og datakategorier kan findes i de tilsvarende sporingsværktøjer.

Matomo

Vi bruger open source-softwaren Matomo til at analysere og statistisk evaluere brugen af hjemmesiden.
Vi bruger ikke cookies. Oplysningerne bruges til at evaluere brugen af hjemmesiden og til at gøre det muligt for os at designe vores hjemmeside i overensstemmelse med kravene. Oplysningerne videregives ikke til tredjeparter.
IP-adressen vil under ingen omstændigheder blive kædet sammen med andre data om brugeren. IP-adresser anonymiseres, så de ikke kan tildeles (IP-maskering).
Dit besøg på denne hjemmeside registreres i øjeblikket af Matomo web analytics. Klik her (https://matamo.org/docs/privacy/) for at stoppe registreringen af dit besøg.

Plug-ins til sociale medier
Hjemmesiden bruger ikke plug-ins til sociale medier.

Den registreredes rettigheder
Du har ret til

 • I overensstemmelse med art. 15 DSGVO, at anmode om oplysninger om dine personlige data, der behandles af os. Du kan især anmode om oplysninger om behandlingsformålene, kategorien af personoplysninger, kategorierne af modtagere, som dine data er blevet eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling eller indsigelse, eksistensen af en ret til klage, oprindelsen af dine data, hvis de ikke er blevet indsamlet af os, samt eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering og, hvis det er relevant, meningsfuld information om dens detaljer;
 • i overensstemmelse med artikel 16 i DSGVO at kræve øjeblikkelig korrektion af unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger, der er gemt af os;
 • i overensstemmelse med artikel 17 i forordningen at anmode om sletning af dine personlige data, der er gemt af os, medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en juridisk forpligtelse, af hensyn til offentlighedens interesse eller for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;
 • i henhold til art. 18 DSGVO at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, såfremt du bestrider oplysningernes rigtighed, behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletningen, og vi ikke længere har brug for oplysningerne, men du har brug for dem til at gøre retskrav gældende, udøve dem eller forsvare dem, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21 DSGVO;
 • i henhold til art. 20 DSGVO at modtage dine personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller at anmode om, at de overføres til en anden dataansvarlig;
 • tilbagekalde dit samtykke til enhver tid i overensstemmelse med art. 7 (3) DSGVO. Dette har den konsekvens, at vi ikke længere må fortsætte databehandlingen baseret på dette samtykke i fremtiden; og
 • klage til en tilsynsmyndighed i henhold til art. 77 DSGVO. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige opholdssted eller din arbejdsplads eller vores registrerede kontor til dette formål.

Ret til indsigelse
Hvis dine personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, lit. f DSGVO, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i henhold til art. 21 DSGVO, for så vidt der er grunde til at gøre det, som opstår fra din særlige situation, eller indsigelsen er rettet mod direkte reklame. I sidstnævnte tilfælde har du en generel indsigelsesret, som vi gennemfører uden at specificere en bestemt situation.
Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til tilbagekaldelse eller indsigelse, er det tilstrækkeligt at sende en e-mail til info@sigma-lab.dk.

Datasikkerhed
I forbindelse med besøget på hjemmesiden bruger vi den udbredte SSL-procedure (Secure Socket Layer) i forbindelse med det højeste krypteringsniveau, der understøttes af din browser. Som regel er dette 256-bit kryptering. Hvis din browser ikke understøtter 256-bit-kryptering, bruger vi i stedet 128-bit v3-teknologi. Du kan se, om en enkelt side på vores websted overføres krypteret, ved at nøgle- eller låsesymbolet vises lukket i den nederste statuslinje i din browser.
Vi bruger også passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller mod uautoriseret adgang fra tredjeparter. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

Opdatering og ændring af denne databeskyttelseserklæring
Denne databeskyttelseserklæring er i øjeblikket gyldig og har status maj 2018.
På grund af videreudviklingen af vores hjemmeside og tilbuddene på den eller på grund af ændrede juridiske eller officielle krav kan det blive nødvendigt at ændre denne databeskyttelseserklæring. Du kan til enhver tid få adgang til og udskrive den aktuelle databeskyttelseserklæring på hjemmesiden www.sigma-lab.dk/gdpr.