Spring til indhold
VALIDERING AF DAMPSTERILISERING

VALIDERING AF DAMPSTERILISERING/ LABORATORIEAUTOKLAVER

 

Vi udfører IQ/OQ/PQ-kvalificering af laboratorieautoklaver, klasse B-autoklaver til medicinske formål og validering af dampsterilisationsprocesser.

Test, som vi kan udføre for din virksomhed:

  • Temperaturfordeling i det tomme og det fyldte rum
  • Tryk i autoklaven
  • Varmeindtrængning i ladningen, bestemmelse af F0-værdien
  • Effektivitet af sterilisering ved hjælp af biologiske indikatorer

Dampsterilisation anses for at være en særlig proces – det er ikke muligt at påvise sterilisationsprocessens effektivitet og opnåelse af det krævede sterilitetsniveau for produktet (SAL) ved at teste flere på hinanden følgende produkter, der undergår sterilisationsprocessen. Den korrekte drift af autoklaven og sterilisationsprocessens effektivitet fastslås ved hjælp af sterilisationsvalidering, som består af: temperaturmålinger under sterilisationsprocessen, målinger af den F0-værdi, der leveres til lasten, og test af biologiske indikatorer.

DEN FORESLÅEDE FREMGANGSMÅDE FOR AFPRØVNING

MÅLINGER I DET TOMME KAMMER

1 måleserie
1 tryklogger
Temperaturfordeling: 8-16 optagere
(afhængigt af kammerets størrelse)MÅLINGER I ET FYLDT KAMMER

3 måleserier
i hver måleserie:
1 trykoptager
Temperaturfordeling: 8-16 loggere
(afhængigt af kammerets størrelse)
Bestemmelse af F0-værdien
3 biologiske indikatorer (leveret og inkuberet af vores virksomhed)

rapportering

I OVERENSSTEMMELSE MED
GMP-STANDARDEN

Resultaterne anbringes på separate testark (IQ/OQ/PQ). Rapporten indeholder bl.a. identifikation af det anvendte udstyr og de personer, der har deltaget i prøverne.

RAPPORTEN LEVERES INDEN
FOR 14-30 DAGE

Vi udarbejder rapporten på engelsk og sender den elektronisk inden for 14 dage (maksimalt 30 dage)
efter målingerne.

EN LANG RÆKKE KUNDER HAR ALLEREDE VIST OS DERES TILLID

VORES TEAM

Krzysztof ZarczyNski

VALIDERINGSINGENIØR VALIDERING

Ansvarlig for tilbud, udarbejdelse af testplan, gennemførelse af målinger og rapportering af resultater. Uddannet som fødevareteknolog. Erfaring med kvalitetssikring og validering i fødevare- og farmaceutiske produktionsanlæg 

info@sigma-lab.dk
[sprog: dansk, engelsk]

+48 530 30 90 30
[sprog: engelsk]

PRISLISTE

Ønsker du et hurtigt overslag over omkostningerne ved at foretage målinger?

I prislisten finder du:
– oplysninger om de målinger, vi foretager
– priser for opmålinger

sigma-lab.dk er et mærke, der ejes af Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA, Jezycka 44a/5, 60-865 Poznan, Polen.
VAT ID: PL6661925548

Kontakt